IT-dRIFT OCH SUPPORT


ETT MODERNT IT-fÖRETAG MED FASTA PRISER

Vi är ett IT-företag, men absolut inga robotar. Även om vårt jobb är att underlätta ert arbete online ser vi oss själva som en partner byggd på mänskliga relationer. Våra tjänster kan appliceras på – och anpassas för – alla företag, Eftersom vi tror på enkelhet i allt vi gör vill vi även göra det så smidigt som möjligt för er att hålla kolla på budgeten. Våra IT-lösningar levereras därför alltid till ett fast pris, per medarbetare och månad – men mer om det när vi träffas!

IT-lÖSNINGAR I MOLNET

Proaktiv IT-drift – upptäck problemen innan de uppstår

Tillgänglighet, enkelhet och säkerhet. Tre magiska ord, lika viktiga för oss som för er. För att leva upp till de orden har vi utformat en modern metod för den IT-drift vi erbjuder. Metoden bygger på att eventuella problem avvärjs innan du som användare hinner märka att något är fel. Med beprövade metoder från välkända leverantörer garanterar vi att IT-driften alltid fungerar som den ska. 

Visst låter det magiskt?

Vi jobbar så att ni kan fokusera på att driva företag

IT-drift behöver inte vara så komplicerat som det låter. I alla fall inte för kunder hos Avanix. Vi tar hand om hela den digitala delen av din verksamhet utan att du behöver lyfta ett finger. Tryggt, omfattande och, som sagt, okomplicerat.

ETT DYNAMISKT HELHETSKONCEPT

Eftersom förutsättningarna hos ett företag snabbt kan förändras måste IT-lösningen kunna anpassas därefter. Med vår IT-lösning har du möjligheten att styra kapaciteten själv, allteftersom behoven smyger sig på. Kort sagt, vi ser till att du har allt som du behöver – när du behöver det.

BETALA BARA FÖR DET NI BEHÖVER

Varför betala för något som inte används? Vi erbjuder en optimerad IT-lösning utefter utmaningarna ni står inför. Med Microsoft som en av våra samarbetspartners kan du lita på att utveckling och IT-drift håller högsta kvalitet och med oss som IT-företag får du en ärlig, trygg och närvarande partner med många fördelar. En smidig prisreglering, för att nämna en. En arbetsdag fri från IT-bekymmer, för att nämna en annan.

GRUNDEN TILL EN TRYGG IT-iNFRASTRUKTUR

Datorer, smartphones och andra mobila verktyg står hela tiden inför olika säkerhetsutmaningar. När vi driftar din IT-miljö minskar risken för virus, ransomware och phishing – skadlig programvara som har i syfte att kontrollera dina enheter på olika sätt. Genom bland annat lagring, kryptering och separering av företagets information på medarbetarnas mobila enheter kan vi undvika angrepp, samt förhindra att viktiga dokument sprids till fel personer. Oftast innan du hunnit märka att någonting är fel.

FLEXIBEL IT-lÖSNING MED KUNDFOKUS

Vi vet hur viktigt det är att kunna ta med sig jobbet hem – eller till fiket nere på hörnan – om det skulle behövas. Men för att jobba utanför kontoret måste du ha rätt förutsättningar. Våra paket innehåller välplanerade molnlösningar med ständig tillgång till nödvändig data, oavsett var och när du vill jobba.

Vi är ett IT-företag som skapar välfungerande strukturer och framtidssäkra IT-lösningar. Det innebär bland annat att vi uppdaterar och uppgraderar ditt system kontinuerligt – dessutom är våra paket enkelt skalbara så att du slipper betala för mjukvara som inte används.

IT-sÄKERHET – eN KÄRNFRÅGA

Vårt ansvar som IT-företag är att övervaka och skydda ert system mot skadlig inverkan utifrån. Spyware, cyberattacker och trojanska hästar – listan kan göras lång. Se oss som din försäkring mot världens växande digitala hotbild, dygnet runt. 

 

Shit happens – det är helt okej. Ibland spiller vi ut kaffe över datorn eller tappar telefonen så olyckligt att den går i tusen bitar. Din data är säker om det skulle hända. Hårdvaran kanske behöver ersättas, men innehållet finns kvar helt och hållet. Rätt IT-säkerhet ser till att en olycka faktiskt kommer ensam.

Boka ett förutsättningslöst möte med oss eller be om en offert direkt.

Kontakta oss