IT-sTYRNING OCH RÅDGIVNING


EFFEKTIVA DIGITALA PROCESSER

Avanix levererar IT-styrning och rådgivning i syfte att hjälpa företag på sin resa in i framtiden.

  • Exempel på vad vi gör:
  • Rådgivning på kort och lång sikt
  • Ta fram strategier
  • Vi driver ert digitala arbete framåt
  • Projektledning vid implementation eller förändringar i er miljö
  • Rutiner för IT-säkerhet
  • Kravställning
  • Säkerhetsinventeringar

Kontakta oss så berättar vi mer!


Kontakta oss